Informatie

                                    Op deze pagina vindt u handige informatie

Accueil
Qui sommes nous
Nos projets réalisés
Liens
Contact
Informatie
Aanbiedingen

 

Wetgeving voor individuele afvalwater zuivering "Fosse toutes eaux".

Regels voor niet-gemeenschappelijke rioolzuivering - oktober 2013

Twee besluiten zijn gepubliceerd, die als doel hebben om de niet-gemeenschappelijke rioolzuiveringsinstallaties beter te controleren en om geleidelijk aan het hele bestand te vernieuwen.

De wet: 'La loi sur l'eau et les milieux aquatiques' van 30 december 2006 heeft nieuwe bepalingen ingevoerd betreffende de niet-gemeenschappelijke rioolzuivering (Assainissement Non Collectif (ANC)), een zuiveringsmethode van afvalwater die 5,4 miljoen woningen betreft. Deze wet heeft een nieuwe impuls gegeven aan het beleid van de ANC, door de bevoegdheden van de gemeentes en de verplichtingen van de eigenaren te versterken en door de doelstellingen wat betreft planning en kwaliteit vast te stellen.
Wat is een niet-gemeenschappelijke rioolzuiveringsinstallatie?
Het is de zuivering van afvalwater dat niet aangesloten is op het openbare netwerk van afvalwater, in de volksmond de riolering genoemd. Deze methode van zuivering (zoals sceptic tanks) vinden we meestal in landelijk gebied, omdat het afgestemd is op alleenstaande woningen. Wanneer deze installaties kapot zijn, kunnen ze een risico vormen voor de volkgezondheid of het milieu. Daarom moeten ze regelmatig onderhouden en gecontroleerd worden door de 'Service Public d'Assainissement non Collectif (SPANC) en indien nodig, via werkzaamheden onderhouden worden.
De regels veranderden per 1 juli 2012 : «Helderdere en transparantere regels voor de gebruiker»
Twee besluiten zijn onlangs bekendgemaakt, om de installaties beter te kunnen controleren en om geleidelijk aan het hele park te vernieuwen, gebaseerd op drie onderwerpen:

1.    Vanaf de ontwikkeling van nieuwe installaties: de eigenaar is verplicht om in overeenstemming te zijn met de voorschriften en moet zijn ontwerp en de uitvoering van de werkzaamheden laten controleren door de gemeente. Als hij een bouwvergunning nodig heeft, moet hij voortaan als bijlage bij zijn vraag een verklaring opnemen van de SPANC waaruit blijkt dat het ontwerp van de installatie in overeenstemming is met de voorschriften.

2.    Tijdens de periodieke controles van de bestaande installaties: wanneer de installatie niet conform de voorschriften is en een risico vormt voor de volksgezondheid en het milieu, moet de eigenaar de werkzaamheden uitvoeren binnen vier jaar na de controle.

3.    Tijdens de verkoop van onroerend goed: als de installatie niet conform de voorschriften is, moeten de werkzaamheden binnen een jaar volgend op de verkoop, uitgevoerd worden.

Deze besluiten hebben als doel om de voorwaarden van conformiteit van de installaties beter vast te stellen, om een rangorde in te voeren met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en om de handelwijze van de verschillende SPANCs op elkaar af te stemmen. Voor de gebruiker zijn de controleregels nu duidelijker en transparanter. Deze regels versnellen de vernieuwing van het bestand, terwijl ze zich tegelijkertijd richten op de gebleken risico's voor de volksgezondheid en het milieu.

De vuistregels voor een assainissement non collectif zijn als volgt:
een fosse toutes eaux (septic tank) van drie kubike meter voor een huis met vijf ruimten d.w.z. woonkamer, salon, bureau en kamers, zonder keuken, badkamer of hallen.  Voor elke kamer extra moet de septic één kubike meter groter zijn.
Na de septic komt een “lit d’épandage” dit is een zandfilter met geperforeerde buizen, waardoor het afvalwater uit de septic stroomt. Vervolgens infiltreert dit via het zandfilter in de grond.
Lokaal zijn de eisen voor grote van het filter en soort van het zand verschillend. WNB Immobilier Conseiller en Immobilier, kan u in contact brengen met daartoe geaccrediteerde bedrijven om een aan uw situatie aangepast rapport te laten maken.
Onderstaand vindt u een voorbeeld van een systeem d’Assainissement Non Collectif (ANC)

Hieronder een voorbeeld van hoe een individueel afvoersysteem er uit ziet.

 

 

 

 

 

Informatie over het aankopen van een huis in Frankrijk en de daarbij behorende regelgeving.

REGELGEVING FRANKRIJK

Indien u overweegt een huis in Frankrijk te kopen, is het belangrijk een inzicht te krijgen in de aankoopprocedure en regelgeving die hier geldt. Onderstaand vindt u een aantal aandachtspunten betreffende het aankooptraject van een huis in Frankrijk.
WNB Immobilier is een advies- en begeleidingskantoor met een nederlandse eigenaar Walther Barkmeijer, dat kan bogen op ruim 15 jaar ervaring. Wij hebben reeds enkele honderden tevreden klanten een huis verkocht in het Toscane van Frankrijk of zoals de Fransen zeggen "l'ile verte": het groene eiland.
Op de pagina "Links" vindt u enkele handige en nuttige links naar andere websites.

Voorkom veel gemaakte vergissingen en de daarmee gepaard gaande verrassingen

Het inschakelen van ons kantoor bij de aankoop van uw huis kan u veel tijd, geld en onaangename verrassingen besparen. Het verschil in taal, cultuur en wetgeving in Frankrijk bemoeilijken vaak een juiste inschatting van een situatie. 

Wij zullen u bij de aankoop juridisch adviseren, inzicht geven in de bouwkundige staat, de belemmering van de taal wegnemen ( ' il faut lire entre les lignes' ) en u een inzicht verschaffen in de lokale onroerendgoed prijzen en de hier geldende gebruiken. Naast de volledige aankoopbegeleiding (o.a. juridische ondersteuning, onderhandeling om tot een juiste prijs te komen, opstellen voorlopig contract "compromis de vente", op naam stellen water /electra, verzekering,etc) kunnen wij u tevens op weg helpen bij  een eventuele verbouwing van uw huis. 


FINANCIERING

Voorafgaand aan een eventuele bezichtiging is het verstandig uw financiële mogelijkheden op een rij te zetten. Er zijn verschillende mogelijkheden om de aankoop te financieren:

Financiering van de vakantiewoning

Een tweede hypotheek afsluiten op uw huis in Nederland / België

Een groot voordeel hierbij is dat de banken bij u in de buurt zijn en u wellicht meerdere zaken bij hen geregeld heeft waardoor u een goede onderhandelingspositie heeft. Echter deze optie is, in verband met de huidige conjunctuur, tegenwoordig minder aan te bevelen.

Een hypotheek afsluiten in Frankrijk   

De Franse banken hanteren als richtlijn voor toewijzing van een hypotheek, dat de vaste lasten maximaal 1/3 van het bruto inkomen mogen zijn. Zij financieren in de regel maximaal 80 %, maar de kans op acceptatie van een dossier neemt natuurlijk toe als de eigen bijdrage van de aanvrager toeneemt.

Indien gewenst kunnen wij voor u een financiering in Frankrijk verzorgen. Onze bemiddelingskosten hiervoor bedragen € 680,= op basis no cure no pay
Mail of bel ons voor meer informatie

FINANCIERING HOOFDWONING

Indien u overweegt zich definitief in Frankrijk te vestigen, heeft u de volgende mogelijkheden om uw woning te financieren:
 

Aankoop financieren met eigen geld / opbrengsten uit verkoop huis in het buitenland

U kunt een overbruggingshypotheek (prêt relais) afsluiten, indien u uw eigen huis nog niet verkocht heeft. Momenteel niet erg gewaardeerd door de Franse banken. Het maximaal te lenen bedrag bedraagt ca. 80% van de taxatiewaarde van het te verkopen huis. Deze hypotheek heeft in de meeste gevallen een maximale duur van 2 jaar. Maar gezien de huidige economische en euro crisis sterk af te raden.
 

Een Franse hypotheek (Prêt Immobilier)  

Indien er in eerste instantie een vast inkomen behouden blijft, zal de hypotheekverstrekking verlopen als omschreven in 'een hypotheek afsluiten in Frankrijk'. In de situatie, dat dit vaste inkomen komt te vervallen bij de aankoop en er geen nieuw vast dienstverband in Frankrijk bestaat, zullen de franse banken niet erg happig zijn een hypotheek te verstrekken. De inkomsten uit een evt. nieuwe activiteit (opstarten eigen bedrijf ) worden niet / nauwelijks meegenomen als vast inkomen, omdat de hoogte van deze inkomsten onzeker zijn.  Maar ook hier zijn vaak wel oplossingen mogelijk.


AANKOOP

Compromis de Vente

Bij de aankoop van een huis in Frankrijk kan men veel risico's lopen. De media besteden daar regelmatig aandacht aan. Zij die deze risico's willen vermijden doen er verstandig aan zich te laten adviseren bij de aankoop van een huis of bouwgrond in Frankrijk; zich te laten begeleiden door een deskundige vakman. WNB Immobilier Conseillers en Immobilier heeft deze deskundigheid en dit vakmanschap in huis. Koopcontracten, bestemmingsplannen, aanvraag van de bouwvergunning, belastingen en mogelijke subsidies: wij zijn op de hoogte. Wij adviseren ook bij juridische en bouwkundige problemen. Als u plannen heeft om in Frankrijk een huis aan te kopen of te laten bouwen kunt u met ons contact opnemen om uw ideeën met ons te bespreken. Wij behartigen bij voorkeur de belangen van de koper.
 

Wat is een Compromis de Vente?

Een Compromis de Vente is te vergelijken met de Nederlandse "voorlopige koopovereenkomst". Hoewel deze vergelijking niet helemaal opgaat zijn er belangrijke overeenkomsten. Met name het voorlopige karakter van beide speelt een belangrijke rol. Men kan immers opschortende en/of ontbindende voorwaarden opnemen. In Frankrijk dienen bovendien meerdere wettelijke bepalingen te worden opgenomen, de mogelijk bestaande erfdienstbaarheden worden vermeld en de te verwachten (notariële) kosten. Het is heel belangrijk, dat alle relevante zaken in de Compromis de Vente worden opgenomen. Het is ons vak dit perfect voor u te verzorgen: wij stellen het Compromis de Vente samen met u op, zodat u volledig inzicht krijgt in alle belangrijke details. Het tekenen van deze overeenkomst is tenslotte bindend voor beide partijen. Het redigeren van een Compromis de Vente gaat overigens ook in nauw overleg met de Notaris, die de definitieve akte gaat maken
 

7 dagen Bedenktijd

In Frankrijk heeft u als koper 7 dagen bedenktijd, de 'Délai de rétractation'. Deze bedenktijd gaat in de dag nadat u het contract voorzien van handtekeningen van verkoper / koper aangetekend per post heeft ontvangen.
Bij een Compromis de Vente horen ook de technische rapporten, voortvloeiend uit een onderzoek (
Diagnostique préalable à la Vente) gedaan door een onafhankelijk bureau, dat geaccrediteerd is door de Franse staat. Deze rapporten zijn een bron van informatie voor u als koper. Onderstaand een overzicht met korte toelichting van deze rapporten.
 

Diagnostic amiante / plomb CREP/ termites / ERNT Etat des risques naturels, miniers et technologiques / DPE Diagnostique Performance Energitique (energielabel) / Installations Gaz / Installation Électricité intérieure et Diagnostique assainissement.

De verkoper is verplicht om op zijn kosten een onderzoek te laten uitvoeren naar:
-Asbest Amiante voor panden gebouwd voor 1 juli 1997
-Lood in verf  Constat de Risque d'Exposition au Plomp CREP voor panden gebouwd voor 1 januari 1949

-Termieten ( Het onderzoek naar termieten is niet in alle departementen noodzakelijk b.v. op het moment niet in de Haute-Saône, Haute-Marne en de Vogezen dus eigenlijk ons werkgebied.) omdat termieten daar niet voorkomen.
-Natuurlijke en technische risico’s (ERNT, Etat des risques naturels, miniers et technologiques) d.w.z. of een huis zich bevindt in een gebied dat onderhevig is aan  natuurgeweld b.v. overstromingen of aardbevingen of verontreinigde grond.
-DPE is een energiewaarde rapport (energielabel) ter informatie aan de kopers, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en er zijn op het moment ook geen gevolgen. Het rapport geeft een indicatie van de benodigde energie om het huis te verwarmen en tevens de hoeveelheid Co² uitstoot.

-Gaz is een rapport verplicht voor gasinstallaties ouder dan 15 jaar die vast zijn aangebracht in de woning. Dus niet voor een gasfles die is aangesloten met een slang.

-Elektra: met ingang van januari 2009 is eveneens een inspectie verplicht geworden naar de staat van de elektrische installatie ouder dan 15 jaar.
-Afvalwater Assainissement: met ingang van 1 juli 2012 zijn de regels veranderd en is een inspectie van het systeem van afvalwater van een woning verplicht.
Als een woning niet is aangesloten op een collectief riool systeem is men verplicht een zogenaamd "Assainissement Non Collectif (ANC)" te hebben of te installeren. Zie voor meer informatie hierover in de linker kolom van deze pagina.

Aanbetaling

Na het tekenen van het compromis (bij terugkomst thuis) dient u een aanbetaling van 10% te doen bij de notaris die de akte gaat maken. Iedere notaris heeft hiervoor een speciale derde rekening met een bankgarantie, de 'Compte de Séquestre'.
 

Notariskosten

De notariskosten komen ten laste van de koper, deze kosten zijn progressief/ regressief  en dus afhankelijk van de aankoopsom van het onroerendgoed.
WNB Immobilier Conseiller en Immobilier kan u inzicht verschaffen in deze ingewikkelde tarifering. 
 

Eigenaar huis 

U wordt eigenaar op de dag dat de authentieke acte bij de notaris wordt gepasseerd en getekend. De tijd tussen het tekenen van het compromis en de notariële akte is variabel en afhankelijk van diverse factoren ( snelheid notaris aanvraag / ontvangst alle documenten,  wel / geen lening, eventueel nog af te handelen successie, etc) In de meeste gevallen bedraagt deze periode ca 6 à 8 weken.


VERKOOP

Verkoopopdracht

U kunt bij ons terecht voor de verkoop van uw huis gelegen in / nabij ons werkgebied ongeveer 60km rondom Bousseraucourt. We zullen in overleg met u de prijs en overige voorwaarden bespreken en deze vastleggen in een schriftelijke verkoopopdracht. Taxatie van uw huis is gratis, op voorwaarde dat wij uw huis in de verkoop krijgen. Voor een taxatie van uw huis om andere redenen berekenen wij € 210,= excl 19.6% TVA (btw) voor huizen met een waarde tot € 70.000,= voor huizen vanaf € 70.000,= 3 promille van de getaxeerde waarde.
 

Plus Value

Met ingang van 1 februari 2012 is de nieuwe wet op de Plus Value in werking getreden, deze wet is in het nadeel van de verkoper veranderd. Was voorheen de periode waarin het huis plus value vrij was 15 jaar, nu is dat 30 jaar.
De meest recente wetswijziging heeft ten gevolge, dat het percentage te betalen belasting is verhoogd naar 34,5%. Op dit moment is er een wetsvoorstel om de afbouw periode weer te verlagen tot 22 jaar, dit naar verwachting met ingang van 1 januari 2014. Wij willen graag onze verkopende klanten uitvoerig informeren over deze, gecompliceerde en voortdurend veranderende wetgeving in een persoonlijk gesprek.

______________________________________


Walther Barkmeijer Conseiller en Immobilier

12 Rue de la Brasserie

70500 Bousseraucourt

Tel:    0033 384 92 87 29
Mobile:  +33 608 999 712
Email:
walther@wnbimmobilier.nl